top of page

Tomáš Malatinský

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Narodil sa 14. marca 1959. V roku 1983 ukončil štúdium na SVŠT v Bratislave - stavebná fakulta, odbor geodézie a kartografie. Ako zodpovedný projektant geodet pôsobil v rokoch 1983 až 1986 v Stavoprojekte Bratislava. Neskôr v rokoch 1986 až 1998 v Elektrovode Bratislava prešiel funkciami stavbyvedúci, vedúci oddelenia ekonomiky divízie vedení, vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. Od roku 1998 do 1999 bol vedúcim organizačnej zložky v ELCON o.z. Praha. Ako riaditeľ divízie pôsobil v rokoch 1999 až 2000 vo VÚJE Trnava, a.s. V marci 2000 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Elektrovod Holding, a.s. Bratislava. V máji roku 2000 sa stal druhým viceprezidentom ZZES (Zväz zamestnávateľov energetiky), 24. apríla 2003 sa stal prezidentom ZZES. V druhej vláde Roberta Fica pôsobil ako minister hospodárstva SR (2012 - 2014). Vo februári 2015 ho opätovne zvolili za prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Túto funkciu vykonával aj predtým niekoľko rokov do roku 2012 kedy ho vymenovali za člena vlády. 

bottom of page