top of page

Európski ministri práce

v prevádzkarni Pečivárne Sereď

European Ministers of Labour in the production site

in Pečivárne Sereď

Uvítania / Greetings
Pečivárne Sereď – výroba / Production in Pečivárne Sereď
Spoločná fotografia / Group picture
Zakončenie / Closing reception
bottom of page