top of page

Miesto konania

Na mieste dnešného Smolenického zámku, ktorý sa týči na úpätí Malých Karpát nad obcou Smolenice, bol pôvodne postavený stredoveký hrad. Zámok vznikol až v 14. storočí, ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch. Na konci 18. storočia zámok spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny. Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední majitelia, Pálffyovci, stavať na hradných ruinách historizujúcu stavbu terajšieho Smolenického zámku. Zámok dobudovali až po roku 1945. V súčasnosti je Smolenický zámok majetkom Slovenskej akadémie vied (SAV) a okrem tradičného využitia pre verejnosť, slúži aj ako miesto organizovania národných i medzinárodných konferencií.

Venue

The Smolenice castle dominates the foot of the Malé Karpaty mountain chain over the village Smolenice. Originally there stood a medieval castle. The castle was built already in the 14th century as the last fortress guarding the mountain passes in Malé Karpaty. At the end of the 18th century the castle was abandoned and it burnt at the beginning of the 19th century. At the beginning of the 20th century the last owners – the Pálffy family – started to build the current castle on the ruins of the original one resembling the former construction. The castle was completed after the year 1945. Currently the Smolenice castle is the property of the Slovak Academy of Sciences and except for the traditional utilisation for the general public it serves for organising national and international conferences.

Adresa:

Smolenický zámok

Zámocká ulica

919 04 SMOLENICE

Slovenská republika

GPS:

48°30'48.5"N 17°25'56.2"E

Address:

Smolenický zámok

Zámocká ulica

919 04 SMOLENICE

Slovak republic

GPS:

48°30'48.5"N 17°25'56.2"E

bottom of page