top of page

Európa očami Rudolfa Schustera

Košice 24.10.2016. Prezident Slovenskej republiky (15. júna 1999 – 15. júna 2004) Rudolf Schuster v rozhovore so Štefan Kassayom nazerá na zásadné otázky týkajúce sa Európy z prizmy minulých rokov a zároveň s prienikom do budúcnosti.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page