top of page

Robert Redhammer

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Predtým pôsobil 8 rokov ako prorektor STU pre vedu a výskum a predtým ako prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU pre vedu a výskum.  Absolvoval vysokoškolské štúdium odboru Mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracovať začal na fakulte ako výskumník 1988, od roku 1994 pôsobil ako učiteľ, od 1996 ako docent a od roku 2012 ako profesor. Výskumne a pedagogicky sa venuje elektronike a nanoelektronike, vákuovým technológiám, fyzike polovodičových štruktúr, kvantovým heteroštruktúram, diamantovým a DLC vrstvám, nanotrubkám. Osobný manažment si zdokonaľoval metódou GDT a pomocou osobných koučingov. V roku 2006 absolvoval prestížny International Visitor Leadership Program zameraný na aktuálne problémy vysokého školstva v USA. Venuje sa aj manažmentu prenosu poznatkov do praxe, podpore podnikania, formulovaniu štátnych vedných politík, stratégií a programov. Mimo školy pôsobí v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, je prezidentom Slovenskej vákuovej spoločnosti. Bol predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl, podpredsedom Rady štátneho programu výskumu a vývoja, členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja, členom exekutívy medzinárodnej únie pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA atď. Absolvoval zahraničné stáže v USA, Veľkej Británii, Rakúsku aj na Ukrajine. Na STU sa priamo zúčastňoval na získavaní prostriedkov z EÚ fondov, prispel k rozvoju a zhodnocovaniu vedy, výskumu a vývoja a prepojeniu na biznis sféru. Rektorom STU je od roku 2011.

bottom of page