top of page

Rastislav Chovanec

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Narodil sa 21. marca 1979. Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako projektový manažér v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V rokoch 2006 – 2010 bol poradcom predsedu vlády SR pre zahraničné investície. V období rokov 2008 – 2012 pôsobil ako výkonný riaditeľ CEPTRA s.r.o. Od roku 2012 do roku 2016 bol predsedom dozornej rady SPP – Distribúcia, a.s. V rovnakom období bol zároveň opäť poradcom predsedu vlády SR pre investície. Štátnym tajomníkom na rezorte hospodárstva sa stal 10. júla 2014 a opätovne aj po nástupe novej vlády v roku 2016.

bottom of page