top of page

Pavol Demeš

Zahraničnopolitický analytik, občiansky aktivista a bývalý minister zahraničných vecí, ktorý spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Narodil sa 8. januára 1956 v Topoľčanoch. Vyštudoval biológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia v roku 1980 sa vrátil na Univerzitu Komenského na Ústav parazitológie, kde obhájil kandidátsku dizertáciu. Na parazitologickom, neskôr na Imunologickom ústave UK, pôsobil desať rokov, z toho jeden rok bol na študijnom pobyte na University of South Alabama v USA. Publikoval desiatky odborných článkov, viedol početné študentské vedecké práce, diplomové práce a troch ašpirantov. Po roku 1989 vstúpil do verejného života a pôsobil v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov. Bol odborným referentom, neskôr poradcom ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy SR. Od marca 1990 do mája 1991 bol riaditeľom odboru medzinárodných stykov ministerstva. V období od 6. mája 1991 do 24. júna 1992 bol ministrom medzinárodných vzťahov SR (delegovaný za Verejnosť proti násiliu - VPN). V rokoch 1991-1992 pôsobil ako zástupca ČSFR pre oblasť vzdelávania v Rade Európy. V rokoch 1993 - 1997 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky ako riaditeľ odboru pre zahraničnú politiku SR a zároveň bol poradcom prezidenta SR Michala Kováča. Od marca 1997 viedol Slovenskú informačnú agentúru – Agentúru centra služieb pre tretí sektor (SAIA–SCTS). V januári 2000 sa stal riaditeľom The German Marshall Fund of the U. S. pre strednú a východnú Európu v Bratislave. Na tomto poste zotrval desať rokov. V nasledujúcom období pôsobil ako externý analytik German Marshall Fund (GMF), externý poradca Ministerstva zahraničných vecí SR a od novembra 2012 ako člen správnej rady Európskej nadácie pre demokraciu (EED - European Endowment for Democracy). Zúčastnil sa na viacerých zahraničných pobytoch a publikoval mnohé články o občianskej spoločnosti. Je autorom publikácií Občianska advokácia alebo ako dosiahnuť spoločenskú zmenu (2000), My rozhodneme.sk, 333 dobrých dôvodov, prečo ísť voliť (2002), Priateľ, partner, spojenec (2010), Kolektívny portrét (2012), Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation. 20 rokov činnosti v prospech Slovenska (2014) a iných. Získal množstvo ocenení. Najvýznamnejšie sú: EU-US Democracy and Civil Society Award (1998), USAID Democracy and Governance Award (1999), dve štátne vyznamenania - Holandský kráľovský rád Rytier rádu Oranje Nassau (2005), Juhoslovanská hviezda prvej triedy (2005), South East Europe Media Organization Human Rights Award (2009), Medal of Honor, Friends of Slovakia, USA (2011), Cena ministra kultúry Bulharskej republiky (2014).

bottom of page