top of page

Milan Brňák

Riaditeľ VEDA, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1979). V rokoch 1992 - 2000 pôsobil v pozícii riaditeľa Polygrafie SAV a od roku 2000 ako riaditeľ VEDA, vydavateľstva SAV. Počas svojho pôsobenia sa podieľal na vybudovaní komplexného moderného vydavateľského (redakčného i polygrafického) pracoviska, umožňujúceho realizáciu edičného programu SAV v celej šírke knižnej i časopiseckej produkcie, ktorá bola viackrát ocenená Nadáciou Slovak Gold - Certifikátom ochrannej značky kvality a Zlatou medailou Slovak Gold (Encyclopaedia Beliana, 2001, 2005, 2008, Slovník súčasného slovenského jazyka, A - G, 2007), v súťaži Najkrajšia kniha SR (Podnik a podnikanie, I. zv., 2007), Najkrajší kalendár Slovenska 2006 (Kalendár mikrosveta siníc) i v súťažiach Literárneho fondu; rekonštrukcia priestorov na Štefánikovej ul. 3 pre potreby knižnej predajne odbornej, vedeckej a populárno-vedeckej literatúry a Malého kongresového centra VEDY, vydavateľstva SAV; realizácia projektu spoločného pracoviska Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva SAV - Typi Universitatis Tyrnaviensis. Je nositeľom viacerých ocenení: Pamätná plaketa SAV (2008), Pamätná medaila Právnickej fakulty TU v Trnave (2008), Pamätná medaila Spoločnosti Alexandra Dubčeka (2010).

bottom of page