top of page

Michal Valčo

Michal Valčo je vedúci Katedry náboženských štúdií a garant štúdia. Na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline pôsobí od roku 2002 (vtedy ešte Fakulta prírodných vied). Je doktorom teológie a docentom religionistiky so zameraním na filozofiu náboženstva a ekumenickú teológi

bottom of page