top of page

Marek Šmid

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Narodil sa 19. februára 1960 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1983) a svoje vzdelanie si rozširoval aj na Ottawskej univerzite v Kanade a Filozofickej akadémii v Lichtenštajnsku.  Pôsobil na Mestskom súde v Bratislave, Úrade dôchodkového zabezpečenia a Krajskom ústave národného zdravia. V roku 1989 bol prokurátorom na Generálnej prokuratúre SR, neskôr riaditeľom Kancelárie predsedu vlády SR (1990 – 1991). Externe vyučoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, bol členom Legislatívnej rady vlády SR (1992 – 1993) a poradcom podpredsedu vlády SR pre legislatívu (1994). V roku 2006 ho vymenoval prezident za profesora v odbore ústavné právo. Od roku 1993 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR (Legislatívno-organizačný odbor, Medzinárodnoprávny odbor, od decembra 1998 riaditeľ Kancelárie štátneho tajomníka - hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ). Vo funkcii radcu pôsobil na veľvyslanectvách SR v Londýne a Vatikáne. Na Trnavskej univerzite v Trnave začal pôsobiť od jej vzniku v roku 1992 ako pedagóg, prodekan pre zahraničné vzťahy (1993 – 1994), prorektor pre právne záležitosti (1997 – 2000), prodekan pre európske záležitosti (2005 - 2007), vedúci Katedry medzinárodného práva a európskeho práva (2004 – 2010), riaditeľ Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody (2010 – 2012), dekan Právnickej fakulty (2010 – 2011). V roku 2011 bol vymenovaný za rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Je viceprezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.

bottom of page