top of page

Jozef Jarab

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 1965 – 1970 študoval Rímskokatolícka cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1970 prijal kňazskú vysviacku, následne pôsobil ako kaplán v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Od 1. apríla 1974 bol Štefanom Garajom menovaný za tajomníka Biskupského úradu v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. V roku 1980 mu však bol odobraný štátny súhlas. Potom pôsobil na farnosti Svit-Lučivná a Spišské Bystré. V januári 1990 bol Františkom Tondrom menovaný za rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Na seminári pôsobil až do roku 2014. V rokoch 1994 až 2003 bol vedúcim Katedry pastorálnej teológie na RCMTF kde prednášal pastorálnu teológiu, rétoriku a homiletiku. Rétoriku prednášal tiež na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (1997 - 2001). Vyučoval tiež na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (1990 – 2003). Na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty KU v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule prednáša od roku 2003 pastorálnu teológiu, pastorálnu psychológiu, pastorálnu medicínu a vybrané kapitoly z teológie. Od roku 2003 pôsobí tiež na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove kde vyučuje pastorálnu medicínu, pastorálnu psychológiu, pastoračnú prax a liturgiku a rovnako od roku 2003 tiež na pracovisku Pedagogickej fakulty KUPoprade (manažment) aj vybrané kapitoly z teológie. Za profesora v odbore katolícka teológia bol menovaný prezidentom Ivanom Gašparovičom 13. júna 2005. Od roku 1999 pracuje v Akreditačnej komisii, od septembra 2013 do mája 2014 bol jej podpredsedom. Bol členom viac než dvadsiatich fakultných a univerzitných vedeckých rád. V roku 2014 bol vymenovaný za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.

bottom of page