top of page

Jiří Weigl

Výkonný riaditeľ Inštitútu Václava Klausa v Prahe. Narodil sa 21. januára 1958 v Strakoniciach. Vyštudoval ekonomiku zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a arabistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1990 až 1998 pôsobil po boku Václava Klausa ako poradca na ministerstve financií a šéf poradcov na Úrade vlády ČR. V období rokov 2000 – 2003 pracoval ako výkonný riaditeľ Centra pre ekonomiku a politiku. V rokou 2003 bol vymenovaný za vedúceho Kancelárie prezidenta republiky. Túto funkciu vykonával počas celého funkčného obdobia prezidenta Václava Klausa až do roku 2013, kedy sa stal výkonným riaditeľom Inštitútu Václava Klausa.

bottom of page