top of page

Jenő Boros

Diplomat a veľvyslanec. Absolvoval medzinárodné hospodárstvo a zahraničné vzťahy na Corvinus University of Budapest. Od roku 1975 pôsobil na maďarskom ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1990 - 1993 bol generálnym konzulom Maďarskej republiky na Slovensku a v rokoch 1993 – 1998 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom MR v SR. V roku 2002 pôsobil ako zástupca štátneho tajomníka maďarského rezortu diplomacie pre strednú a východnú Európu. V roku 2010 sa stal maďarským veľvyslancom v Azerbajdžane. Ovláda slovenský, český, nemecký, anglický a ruský jazyk.

bottom of page