top of page

Jana Bajánková

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky. Narodila sa 13. júla 1959 v Bratislave. V roku 1982 ukončila Právnickú fakultu UK a získala titul JUDr. Po ukončení štúdia pracovala na Okresnom súde Bratislava - vidiek ako justičná čakateľka a od roku 1985 tu vykonávala funkciu predsedníčky senátu. Od roku 1989 až do roku 1996 pracovala na Krajskom súde v Bratislave ako členka senátu a od roku 1993 ako predsedníčka senátu. Od roku 1997 pôsobí na Najvyššom súde - do roku 2003 ako členka senátu, od 1. januára 2003 ako predsedníčka senátu, od 2. apríla 2006 ako predsedníčka občianskoprávneho kolégia a od 1. januára 2007 aj ako zovšeobecňovateľka. Od 29. júna 2007 je členkou Súdnej rady. Venuje sa civilnému právu, autorsky spolupracovala na niekoľkých publikáciách z oblasti občianskeho práva a napísala tiež niekoľko článkov z tejto oblasti. Od roku 2007 je členkou Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka a od roku 2012 tiež členkou komisie pre rekodifikáciu občianskosúdneho poriadku. Venuje sa aj pedagogickej činnosti.

bottom of page