top of page

Ján Svák

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Narodil sa 26. mája 1960. Vyštudoval Fakultu práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal na Mestskom súde v Bratislave, potom začal pracovať na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky ako vedecký pracovník a neskôr riaditeľ na Právnickom ústave. V rezorte spravodlivosti viedol ako generálny riaditeľ sekciu edičných činností (1996). Potom pôsobil na Trnavskej univerzite. V roku 2005 bol vymenovaný za profesora v oblasti ústavného práva. Od roku 2008 je rektorom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2012 získal vedeckú hodnosť doktora právnych vied (DrSc.).

bottom of page