top of page

Ingrid Brocková

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ukončila štúdium na The Paul Nitze School of Advanced International Studies Johns Hopkins University in Washington, USA a na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1996-2000 pôsobila na Veľvyslanectve SR vo Washingtone (USA). Počas  rokov 2001-2008  bola  národnou  manažérkou  Svetovej banky v Slovenskej republike. Od mája 2009 pôsobila v pozícii riaditeľky oddelenia EU politiky. V októbri 2011 sa stala veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou OECD pre Slovensko. Bola nominovaná z pozície, kde pracovala od mája 2009. Počas svojej celej doby trvania svojej profesionálnej kariéry sa venuje problematike medzinárodnej politickej ekonómie.

bottom of page