top of page

Igor Alexandrovič Leščeňa

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v SR. Narodil sa 21. decembra 1967 v Žodine v Minskej oblasti Bieloruska. V roku 1991 absolvoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MZV ZSSR s vyznamenaním. Od roku 1991 do roku 1994 pracoval v systéme Ministerstva zahraničných vecí ZSSR a Ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie. V rokoch 1994 – 1995 pôsobil ako 2. tajomník sekcie OBSE Ministerstva zahraničných vecí Bieloruskej republiky. V roku 1995 sa stal vedúcim oddelenia krajín Ázie a Afriky a vedúcim 4. politickej správy ministerstva. Od roku 1997 bol radcom a charge dʽaffairs na Veľvyslanectve Bieloruska v Egypte. V roku 1998 sa stal veľvyslancom na ZÚ Káhira. Od roku 2002 pôsobil ako asistent prezidenta Bieloruskej republiky pre zahraničnopolitické a zahraničnoekonomické záležitosti. V rokoch 2006 až 2012 bol bieloruským veľvyslancom v Izraeli. Po návrate na rezort diplomacie v Minsku pôsobil v pozícii vedúceho správy krajín Ázie a Afriky. V júni 2016 bol vymenovaný za veľvyslanca Bieloruska v SR.

bottom of page