top of page

Dušan Chrenek

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Narodil sa 23. marca 1968 v Trstenej. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu odbor Elektronické počítače (1986-1991), Medzinárodné vzťahy na Diplomatickej škole v Madride (1993-1994), Ústav medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992-1995), Štúdie zahraničnej služby na Oxfordskej Univerzite (1995-1996). Od roku 1994 začal pôsobiť na Ministerstve zahraničných vecí ako referent. Neskôr pôsobil ako vedúci oddelenia pre bilaterálne vzťahy s krajinami EÚ a NATO. Následne pracoval ako zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Španielsku. Pol roka pôsobil ako Zástupca riaditeľa odboru hlavného vyjednávača s EÚ a následne pol roka ako Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka a hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa. V roku 2003 bol zástupcom riaditeľa odboru analýz a plánovania na MZV SR. Od roku 2003 pracoval v Bruseli najprv na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako Zástupca stáleho predstaviteľa v Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ (2003-2004), neskôr ako Člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa EÚ - generálneho tajomníka Rady EÚ Javiera Solanu (2004-2007) a Vedúci oddelenia pre rozširovanie na Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2007-2011). Od začiatku roka 2012 sa stal Vedúcim zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.

bottom of page