top of page

Daniela Švecová

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1974). Najskôr začala pôsobiť ako justičná čakateľka na Okresnom súde v Trnave. V rokoch 1975 – 1980  bola predsedníčkou senátu na Okresnom súde v Trnave, potom v období rokov 1980 – 1981  predsedníčkou senátu na Okresnom súde v Nových Zámkoch. V roku 1981 bola vymenovaná za sudkyňu Krajského súdu v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí ako sudkyňa občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V 1999 roku ju zvolili za predsedníčku senátu občianskoprávneho kolégia NS SR. V roku 2005 ju prezident republiky najskôr vymenoval za podpredsedníčku a v roku 2014 za predsedníčku Najvyššieho súdu SR. Zároveň pôsobí aj ako externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR.

bottom of page