top of page

Andrzej Kupich

Assoc. profesor, riaditeľ Ústavu ekonómií Vysokej školy Humanitas (Poľsko). Bývalý zástupca veľvyslanca, radca - minister veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republke (1997-2003); zakladateľ a odborný garant voliteľného predmetu „Diplomacia v praxi“ na Ekonomickej Univerzite v Bratislave (2004-2015).

bottom of page