top of page

Zmena termínu konferencie Nová Európa

Date of the conference New Europe has changed

Organizačný výbor konferencie Nová Európa 2016 oznamuje, že z dôvodu štátneho pohrebu prezidenta Michala Kováča presúvame termín konferencie na dátum

29. novembra 2016

Organizing Committee of the international conference New Europe 2016 announces that due to the state funeral of President Michal Kováč the conference term has moved to a date

29 November, 2016

bottom of page