top of page

gen. Tibor Gašpar

Prezident Policajného prezídia Policajného zboru SR. Narodil sa 23. apríla 1962 v Kežmarku. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1987) a Akadémiu Policajného zboru (1993). Najskôr pôsobil ako učiteľ na základnej škole, neskôr na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od roku 1993 je príslušníkom Policajného zboru SR. Najskôr pôsobil ako vyšetrovateľ, neskôr ako zástupca riaditeľa na Okresnom úrade vyšetrovania PZ v Nitre. V roku 1999 sa stal riaditeľom odboru vyšetrovania všeobecnej kriminality na Krajskom úrade vyšetrovania v Nitre. V rokoch 2001 – 2003 bol zástupcom riaditeľa Krajského úradu justičnej polície v Nitre, v rokoch 2003 – 2005 viedol Úrad justičnej a kriminálnej polície KR PZ v Nitre. V období rokov 2005 – 2010 bol riaditeľom Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ MV SR. V roku 2010 sa stal opäť riaditeľom Úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ v Nitre a od 15. mája 2012 je prezidentom Prezídia Policajného zboru SR s hodnosťou generál.

bottom of page