top of page

Profesor Kassay na pracovnom obede s japonským veľvyslancom diskutoval o Novej Európe, existenčnej k

Bratislava 2. 2. 2017. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay na pracovnom obede s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR J. E. pánom Junom Shimmim diskutoval o reflexiách z konferencie Nová Európa 2016, o firemnej politike zamestnanosti, vede, vzdelávaní i nových technológiách.

V priateľskej atmosfére sa vrátili k medzinárodnej konferencii Nová Európa na Smolenickom zámku, na ktorej vystúpil aj japonský veľvyslanec. Jeho príspevok o vývoji vzťahov Japonska s EÚ i Slovenskom zaujal takmer stočlenné auditórium zložené s osobností slovenskej a zahraničnej politiky, vedy, diplomacie, či oblasti vzdelávania a podnikania.

Veľkú pozornosť v diskusii s japonským diplomatom venovali najmä riadeniu moderných podnikov, starostlivosti o zamestnancov ako aj ich spokojnosti v pracovnom procese a v živote. V tejto oblasti majú práve japonskí podnikatelia veľké poznatky. „S pánom veľvyslancom sme hovorili aj o existenčnej kauze a vysvetľovaniu vzťahov medzi dvomi vývojovými krivkami, to znamená, čím modernejšia technológia, tým menší počet pracovníkov a tým väčšia produktivita,“ vysvetlil detaily rozhovoru Štefan Kassay. Ako dodal, práce bude čoraz menej a pretože nastúpi nová éra automatizácie a digitalizácie, treba hľadať spôsoby uplatnenia jedinca, kedy namiesto práce treba uspokojovať ľudské potreby inou činnosťou.


Značnú časť priestoru získala aj téma publikačnej činnosti profesora Štefana Kassaya, ktorej mnohé diela si veľvyslanec Shimmi mohol aj osobne prehliadnuť. Do jeho knižnice pribudol aj dnešný dar piatich zväzkov pentalógie „Podnik a podnikanie“ a dvadsiatka menších knižiek „Riadenie“.


Nakoľko široká variabilita tém rozhovoru neúprosne ukrajovala z času stretnutia, obaja sa zhodli na potrebe pokračovania rozpravy v krátkej budúcnosti. Veľvyslanec Jun Shimmi zároveň prijal pozvanie do videorubriky „Hosť Štefana Kassaya“, v ktorej hostiteľ spovedá významné osobnosti spoločenského, politického, vedeckého i podnikateľského života.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page