top of page

Profesor Kassay na prijatí u poľského veľvyslanca hovoril o výsledkoch konferencie Nová Európa

Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay na audiencii u veľvyslanca Poľskej republiky Leszeka Soczewicu hovoril o výsledkoch nedávnej medzinárodnej konferencie Nová Európa 2016 na Smolenickom zámku ako aj o pretrvávajúcich pocitoch z vystúpení takmer tridsiatky rečníkov zo Slovenska i zahraničia. Podujatie pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré bolo súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ navštívilo vyše 90 významných predstaviteľov vrátane prezidentov, diplomatov, rektorov, akademikov, zahranično-politických analytikov, zástupcov štátnych inštitúcií a podnikateľov.Veľvyslanec poľskej republiky Leszek Soczewica pri diskusii s profesorom Štefanom Kassayom.

Veľvyslanec poľskej republiky Leszek Soczewica pri diskusii s profesorom Štefanom Kassayom.


Profesor Kassay veľvyslancovi poďakoval za aktívnu účasť na konferencii a vyzdvihol aj skutočnosť, že dvaja z hlavných rečníkov boli bývalí poľskí prezidenti Bronisław Komorowski a Lech Wałęsa. „Osobitne ma teší, že sa páni prezidenti veľmi emotívne prihovárali auditóriu so svojimi názormi. Pravda, aj keď každý z nich osobitým spôsobom a podľa vlastného úsudku. Ako skúsení rečníci zvýšili kredit medzinárodnej konferencie Nová Európa a potvrdili záujem Poľska o riešenie pálčivých otázok budúcnosti Európskej únie,“ zdôraznil v rozhovore s poľským veľvyslancom prezident konferencie Štefan Kassay. Ako dodal, myšlienky „Novej Európy“ bude Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania šíriť aj naďalej prostredníctvom ďalších aktivít, ako aj prostredníctvom webového portálu www.neweurope.sk.


Profesor Kassay sa s Leszekom Soczewicom zhovárali aj o príprave zvyšných zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie v poľskom jazyku. IV. zväzok by mal vyjsť už vo februári a na jar posledný V. zväzok. Poľský veľvyslanec preukázal podporu aktivitám autora pentalógie pri prezentáciách jej poľskej mutácie v Gdaňsku a Varšave v tomto roku.


V zmysle stratégie ekonomickej diplomacie dohodnutej na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Štefan Kassay v závere stretnutia odovzdal veľvyslancovi Poľskej republiky dar piatich zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie v angličtine a tri doteraz vydané zväzky v poľskom jazyku. Stretnutie bolo zaujímavým pokračovaním nosných myšlienok konferencie a samotné poľské veľvyslanectvo svojím prostredím inšpirujúcim a povzbudivým. Je ešte potrebné povedať, že dnešné rokovanie určite prispelo k naplneniu nosných myšlienok konferencie, ale i vzájomných vzťahov Poľska a Slovenska. Napokon aj predpokladov pri formovaní novej Európy.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page