top of page

Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu


Bratislava 28.6.2016. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Richter, dnes prijal vo svojom úrade predsedu dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya.


Počas rozhovoru boli rozdiskutované aktuálne témy, akými sú vplyv Brexitu na občanov SR pracujúcich vo Veľkej Británii, nosné témy Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, či vízia novej Európy.


V súvislosti s neformálnym stretnutím európskych ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa uskutoční 14.-15. júla 2016 v Bratislave, zavítajú predstavitelia tohto rezortu aj do výrobného závodu spoločnosti IDC Holding, do Pečivární Sereď. Hlavnými témami bude predebatovanie nových prvkov vyskytujúcich sa v Európe, ktoré sú pre ňu príznačné a potreba na ne reagovať. Predovšetkým sa jedná o digitalizáciu, zavádzanie nových technológií, robotizáciu jednotlivých pracovísk a ich vplyv na pracovné právo.


Ako sa vyjadril pán minister, „vaša fabrika je jedna z tých, kde sa dá konkrétne v praxi z hľadiska aplikácie otázok, akými sú digitalizácia, robotizácia a nové technológie, spojiť teóriu s konkrétnou praxou. Budem rád, ak budeme môcť svojim európskym kolegom ukázať takéto pracovisko a veľmi vhodne prepojiť teoretickú časť nášho stretnutia týkajúcu sa hľadania východísk v pracovnom práve aj s konkrétnou ukážkou, ako to na Slovensku funguje. Som presvedčený, že aj zahraniční ministri budú od vás odchádzať spokojní.“


Profesor Kassay využil stretnutie s pánom ministrom a osobne ho pozval na konferenciu New Europe, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. 10. 2016 v Smoleniciach. „Nová Európa musí zohľadňovať isté politické dimenzie z pohľadu rezortu práce, ktoré nás čakajú - napr. demografické a reagovať na ne spoločne,“ uzatvára minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page