top of page

Štefan Kassay hovoril s bulharskou veľvyslankyňou Margaritou Ganeva o príprave konferencie Nová Euró

Bratislava 15.6.2016. Prezident konferencie Nová Európa profesor Štefan Kassay hovoril s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky Margaritou Ganeva o príprave medzinárodnej konferencie Nová Európa. Počas pracovného obeda sa v Bratislave dohodli na úzkej spolupráci pri príprave tohto podujatia, na ktorom bude osobnou účasťou participovať aj bulharská diplomatka.

Na obrázku zľava: Ing. Marek Trubač, J.E. veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Margarita Ganeva a profesor Štefan Kassay.


Profesor Kassay zdôraznil, že organizovanie konferencie Nová Európa (New Europe) Nadáciou profesora Štefana na podporu vedy a vzdelávania je prirodzeným vyústením jeho aktivít v oblasti ekonomickej diplomacie a šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí. „Konferencia Nová Európa bude naším príspevkom k slovenskému predsedníctvu v Rade Európskej únie“, zdôraznil Kassay. Podľa neho je nevyhnutné diskutovať o budúcnosti starého kontinentu na všetkých úrovniach a v pripravovanej konferencii sa prekrývajú politická, ekonomická, bezpečnostná aj sociálna rovina vývoja Európy. Je potešujúce, že účasť už prisľúbili viaceré významné politické a odborné osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.


Bulharská veľvyslankyňa sa zaujímala aj o ďalšie aktivity profesora Kassaya vrátane jeho knižnej a odbornej tvorby, ako aj pôsobenia spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., v ktorej okrem vlastníckeho podielu predsedá aj dozornej rade. Štefan Kassay pred Margaritou Ganeva prezentoval svoj záujem o publikovanie jeho životného diela o riadení podniku – pentalógie Podnik a podnikanie v bulharskom jazyku. Jej jazykové mutácie okrem slovenčiny vyšli už aj v angličtine, ruštine, poľštine a maďarčine.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page