top of page

Smolenice sa stanú už túto jeseň dejiskom medzinárodnej konferencie NOVÁ EURÓPA 2016

V spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení v Salzburgu, Slovenskou akadémiou vied (SAV) a ďalšími inštitúciami sa v Smolenickom Kongresovom centre SAV dňa 13.10.2016 uskutoční Medzinárodná konferencia NOVÁ EURÓPA 2016.

Pripravuje ju Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Konferencia bude jedným zo sprievodných podujatí slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.


Po rozoslaní prvých listov informujúcich o konaní konferencie, rozhodne odozva a skutočne prejavený záujem oslovených osobností. Takýto postup už v rámci prípravného obdobia umožní dosiahnutie organizačnej harmónie a dohôd v zmysle doteraz pripravovaných projektov na najvyššej úrovni, týkajúcej sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Konferencia si ďalej kladie za cieľ odpovedať na otázky závažných premien v Európe, v kontexte s ostatným vývojom v Európskej únii. Podujatie by malo byť zároveň platformou na pokračovanie diskusie o budúcnosti Európy. Úsilím organizátorov je rozvinúť nosné myšlienky záslužných osobnosti Česka, Poľska a Maďarska, ale aj ďalších krajín, ktoré významným spôsobom ovplyvnili vývoj v strednej Európe a ktorých skúsenosti a pohľad na budúcnosť Európy sú mimoriadne inšpirujúce.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page