top of page

Šani Dermaku

Diplomat, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v SR. Narodil sa 21. decembra 1953 v Kosovskej Mitrovici. Vyštudovaný ekonóm pôsobí v rezorte diplomacie od roku 1981 (Federálny sekretariát pre zahraničné vzťahy, Johoslávia). V minulosti pôsobil ako generálny konzul Juhoslávie v Mníchove, ako riaditeľ odboru Partnerstva pre mier NATO na ministerstve zahraničných vecí Srbska. V rokoch 2007 – 2011 bol koordinátorom pre Schengenský vízový systém ministerstva zahraničných vecí Srbska a v roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva zodpovedným za konzulárne vzťahy. Zastupiteľský úrad Srbskej republiky v SR vedie od 25.10.2013.

bottom of page