top of page

Pavol Sovák

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Od roku 1983 pôsobil na Katedre experimentálnej fyziky PF UPJŠ ako asistent, neskôr odborný asistent. V roku 1996 sa stal docentom a v roku 2009 ho vymenovali za profesora. V období rokov 2003 až 2011 pôsobil ako dekan PF UPJŠ. V roku 2015 bol zvolený za rektora UPJŠ v Košiciach. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje fyzike materiálov. Bol riešiteľom 15. domácich a jedného zahraničného projektu. Vydal jednu monografiu a viac ako 70 prác v karentovaných časopisoch.

bottom of page