top of page

Pavol Kovačič

Po dvojročnom úspešnom pôsobení na pozícii finančného riaditeľa ešte vtedajšej spoločnosti I.D.C. s.r.o. bol menovaný do pozície generálneho riaditeľa. Na čele IDC stojí už 18 rokov. Je plne zodpovedný za proces riadenia podniku, najmä za plánovanie, organizovanie, ovplyvňovanie a kontrolu činnosti, dosahované hospodárske výsledky, za kontrolu a pravidelné hodnotenie organizačných zložiek prostredníctvom finančnej kontroly, kontroly investícií a dodržiavania rozpočtu, kontroly výroby, kontroly predaja a marketingu, kontroly riadenia ľudských zdrojov. Rovnako tak za včasnú a dôslednú realizáciu uznesení predstavenstva, tvorbu a aktualizáciu stratégie a taktiež za výsledky hospodárskej činnosti spoločnosti ako celku vo výkonovej, kvalitatívnej a ekonomickej oblasti.

bottom of page