top of page

Milan Muška

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. Štúdium ukončil na Strojnícko-elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej v Žiline, odbor strojárenská technológia so špecializáciou na dopravné stroje a manipulačné zariadenia. Vo veku 25 rokov sa rozhodol pre manažérsku dráhu v komunálnej sfére, stal sa výrobno-technickým námestníkom Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou, po piatich rokoch aj jeho riaditeľom. Od roku 1984 do roku 1990 pôsobil ako predseda MsNV vo Vranove nad Topľou. V rokoch 1990 - 1992 bol v prvých demokratických voľbách zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR v Prahe, kde pôsobil vo výbore pre životné prostredie, ktorý sa významnou mierou pričinil o dostavbu vodného diela Gabčíkovo. Aktívne sa podieľal na založení Zväzu miest a obcí ČSFR, stal sa jeho podpredsedom a v roku 1990 bol jedným zo spoluzakladateľov Združenia miest a obcí Slovenska a jeho podpredsedom. Po skončení poslaneckého mandátu v parlamente a vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil dva roky ako vedúci obchodnej divízie súkromnej spoločnosti. V rokoch 1994 - 2002 pôsobil opäť ako primátor mesta Vranov nad Topľou. V tom čase sa podieľal na realizácii prvých projektov z predvstupových fondov a z fondu Karpatskej nadácie. Pilotný projekt na podporu rozvoja vidieckeho regiónu Vranov nad Topľou bol vtedy jednou z prvých lastovičiek v tejto oblasti na Slovensku. Bol predsedom regionálneho združenia ZMOS, členom Rady ZMOS a jedno volebné obdobie prvým podpredsedom ZMOS. Počas celej svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj ako športový funkcionár v turistike na okresnej i krajskej úrovni, neskôr vo vrcholových orgánoch telovýchovy ako prezident Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR a podpredseda Slovenského združenia telesnej kultúry. Dva roky externe učil predmet verejná správa na katedre politológie Prešovskej univerzity. Od roku 2003 pôsobil ako ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a od roku 2006 až do roku 2015 ako výkonný podpredseda ZMOS vykonávajúci súčasne kompetencie ústredného riaditeľa. Na pozícii výkonného podpredsedu zodpovedá za oblasť regionálneho rozvoja, informatiky a štatistiky, zahraničných vzťahov, spolupráce so zahraničnými partnerskými zväzmi, vzdelávania samosprávy a projektovej činnosti ZMOS, ochrany pred požiarmi.

bottom of page