top of page

Martina Lubyová

Riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1997), JUDr. (2002), Ph.D. v odbore štatistika, na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (1999), Magister (Mgr.) v odbore biofyzika, na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997), 2-ročné mimoriadne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Ph.D. v odbore ekonomika (Ph.D. in Economics), University of the State of New York (USNY) a CERGE (Centre for Economic Research and Graduate Education) Karlovej Univerzity v Prahe.  V minulosti pôsobila ako riaditeľka Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Subregionálny úrad pre východnú Európu a strednú Áziu v Moskve, Ruská federácia (úrad pre Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkménsko), 2009 – 2010. Pracovala aj ako špecialista na rozvoj zamestnanosti, Medzinárodná organizácia práce (ILO). V rokoch 199 – 2000 robila právnu poradkyňu na Ministerstve financií SR, zároveň pôsobila aj na koordinačnej jednotke pre reštrukturalizáciu bánk a podnikov (projekt Svetovej banky). V období rokov 1995 – 2000 pracovala ako výskumná pracovníčka v Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pôsobila aj v OECD v Paríži (1995) na Directorate for Employment, Education, and Social Affairs (DEELSA) ako aj v Českej akadémii vied v Prahe v Národohospodárskom ústave (1993 -1995). Vyučovala v odbore čistá teória medzinárodného obchodu, ekonometria na Karlovej univerzite v Prahe a bola aj korešpondentkou SOPEMI (permanentný systém monitoringu migrácie). V roku 1995 sa stala členkou edičnej rady “South East Europe Review for Labor and Social Affairs”, 1998-2000 bola členkou kolégia Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 1999-2000 členkou pracovnej skupiny MPSVaR SR pre dôchodkovú reformu. Je autorkou množstva odborných monografií a publikácii, či odborných článkov.

bottom of page