top of page

Martin Klus

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (SaS), podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, politológ. Narodil sa 8. júna 1980. Vyštudoval politológiu, začal ju študovať na Trnavskej univerzite, dokončil ju na Univerzite Mateja Bela. V roku 2004 získal titul doktor filozofie v odbore Medzinárodné vzťahy, v roku 2007 titul PhD. v odbore Teória politiky a v roku 2008 titul docent na UMB. Titul Master of Business Administration získal v roku 2012 na Sales Manager Akademie vo Viedni. Rôzne kvalifikácie získal Università degli Studi di Trieste v Taliansku Sveučilište u Rijeci v Chorvátsku, University of California v USA. Čiastkové doktorandské štúdium ukončil na Høgskolen i Molde v Nórsku. Aktívne sa od roku 1999 realizuje aj v rámci tretieho sektora s cieľom zvýšiť občiansku či študentskú participáciu na veciach verejných, resp. v rámci okrášľovacích a vzdelávacích aktivít. Viackrát sa angažoval v politických, odborných i občianskych iniciatívach na zmenu volebných a referendových zákonov. Od roku 2003 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v oblasti politológie, verejnej politiky, verejnej správy, európskych štúdií, lobingu a politického marketingu. V období rokov 2010 – 2014 pôsobil ako prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v tej istej funkcii aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v mesiacoch november – december 2014, kedy sa kvôli politickým aktivitám rozhodol na funkciu abdikovať. 15. novembra 2014 zvíťazil vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v obvode Rudlová-Sásová a v aktuálnom funkčnom období pôsobí ako jeden z najaktívnejších poslancov. Od decembra 2014 ohlásil spoluprácu s politickou stranou Sloboda a Solidarita, kde pôsobí ako expert a tímlíder pre zahraničnú politiku a politický systém. V roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a solidarita.

bottom of page