top of page

J. E. Margarita Ganeva

Narodila sa v roku 1959 v Sofii. Vyštudovala VŠE v Prahe, na fakulte Riadenia, odbor ASR. Jej profesionálna kariéra začala v roku 1981, kedy ako odborný pracovník pre zavádzanie národných informačných systémov pracovala vo Vedeckom a koordinačnom stredisku Štátneho výboru pre jednotný systém sociálnych informácií. V roku 1985 sa stala riaditeľkou Mestského informačného a sociologického strediska mládeže (GISC) a od roku 1987 pôsobila ako riaditeľka sekcie štatistických informácií a analýz sociálneho a demografického vývoja životnej úrovne obyvateľstva v Bulharskej republike v Národnom štatistickom úrade (NSI). Od augusta roku 1993 pôsobila ako vedúca Obchodno-ekonomického oddelenia  Veľvyslanectva Bulharskej republiky v SR (1. tajomníčka)  a od októbra 1999 vedúca Politického oddelenia  a DHM ako radkyňa. V roku 2003 sa stala hlavnou štátnou radkyňou v sekcii Východná Európa, SNŠ, štátov Centrálnej Ázie a Kaukazského regiónu na Ministerstve zahraničných vecí Bulharskej republiky. Od Júla 2005 pôsobila na Veľvyslanectve Bulharskej republiky v Prahe a od roku 2008 na Ministerstve zahraničných vecí Bulharskej republiky, Sekcia Európske štáty, ako vedúca odd. Vyšehradskej skupiny. Od júla 2011 pôsobila na pozícii Minister Plenipotentiary na Veľvyslanectve Bulharskej republiky v SR a 29. mája 2012 sa stala mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Ovláda päť jazykov a pýši sa viacerými významnými oceneniami a vyznamenaniami.

bottom of page