top of page

Lívia Klausová

Mimoriadna  a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v SR. Je manželkou bývalého prezidenta ČR Václava Klausa. Narodila sa 10. decembra 1943 v Bratislave. V roku 1966 vyštudovala obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Prahe, odbor zahraničný obchod. V tom roku tiež získala aj diplom na Université Internationale de Sciences Comparées v Luxemburgu. V roku 1969 študovala na Europe Institut v Amsterdame. Po krátkom pôsobení v PZO Centrotex sa stala odbornou, neskôr vedeckou pracovníčkou Ekonomického ústavu ČSAV, kde pracovala až do roku 1993. V rokoch 1994 až 2000 pôsobila ako výkonná tajomníčka České společnosti ekonomické. V Ekonomickom ústave ČSAV sa zaoberala predovšetkým problematikou medzinárodných financií a medzinárodných menových inštitúcií. Vedľa početnej publikačnej činnosti sa od roku 1990 zúčastnila aj rady medzinárodných konferencií venovaných ako transformácii českej ekonomiky tak aj konferenciám zameraných na financie a bankovníctvo. Po roku 1990 pracovala ako členka dozornej rady v České spořitelně a.s., v ČEZ a.s. a v ZVVZ a.s. Milevsko. V rokoch 2003 až 2013 bola prvou dámou Českej republiky a ako manželka prezidenta republiky sa zúčastňovala na oficiálnych podujatiach Pražského hradu doma i v zahraničí. V decembri 2013 odovzdala poverovacie listiny prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a je veľvyslankyňou Českej republiky v SR.

bottom of page