top of page

Leszek Soczewica

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v SR, generálmajor v zálohe. Narodil sa v roku 1960. Vyštudoval Fakultu kybernetiky na Vojenskej technickej univerzite (1984). Absolvoval aj kurz ekonomiky na Naval Postgraduate School, Monterey, USA (1994) a neskôr vyštudoval aj NATO Defence College v talianskom Ríme (2004). Od roku 1990 sa špecializoval na zahraničnú politiku na Ministerstve národnej obrany a v Poľských ozbrojených silách. Bol riaditeľom Vojenského zahraničnopolitického oddelenia. Dvakrát bol pridelencom obrany, najskôr v Lisabone (1999-2002), potom vo Washingtone (2007 – 2011). V rokoch 2012 – 2014 pôsobil ako vedúci Poľskej vojenskej misie v Dozornej komisii neutrálnych národov v Kórejskej republike. Od augusta 2014 do októbra 2015 bol zástupcom štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky zodpovedný za bezpečnostnú politiku a politiku USA. Hovorí po anglicky, rusky a portugalsky.

bottom of page