top of page

Jozef Kollár

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR. Pôsobil ako chemik v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice. V rokoch 1992 – 1996 bol predsedom SOZ energetikov, v rokoch 1996 – 2000 viceprezidentom KOZ SR, v rokoch 2000 – 2003 bol vedúcim oddelenia monitorovania a koordinácie regionálnych trhov práce na generálnom riaditeľstve Národného úradu práce v Bratislave. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil ako samostatný radca oddelenia kontroly na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch. Od roku 2007 je riaditeľom organizačného odboru SLOVES. Od 12. decembra 2012 je prezidentom Konfederácie odborových zväzov SR.

bottom of page