top of page

Igor Junas

Honorárny konzul Malajzie v SR, člen predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kerametal, a.s. Od roku 1995 vykonával funkciu generálneho honorárneho konzula Nórskeho kráľovstva a to až do zriadenia jeho veľvyslanectva v Bratislave v roku 2005. V roku 2006 ho oslovili zástupcovia Malajzie, aby sa stal jej honorárnym konzulom v SR.

bottom of page