top of page

Eduard Šebo

Podnikateľ, vinohradník a politický publicista, predseda predstavenstva spoločnosti United Industries, a.s. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1977). Na univerzite zostal pracovať ako ašpirant na katedre a neskôr pracoval v Študijnom a informačnom stredisku Univerzity Komenského. Po roku 1990 začal podnikať vo vinohradníctve a vinárstve. Bol spoluzakladateľom Asociácie investičných fondov a viceprezidentom Harvardskej investičnej spoločnosti (1995 – 1997). Potom investoval v oblasti cukrovarníckej výroby. Po predaji podielov v cukrovaroch investoval do rozšírenia vinohradníckej výroby a vinárstva postupne až na 1500 ha plôch. Je akcionárom spoločností produkujúcich víno - Víno Nitra a Chateau Modra. Svoje podnikanie najnovšie rozšíril aj v Číne, kde s čínskymi partnermi v októbri 2013 v provincii Hebei otvorili spoločný slovensko-čínsky vinársky závod Zhongjie-Nitra. V súčasnosti jeho spoločnosť United Industries kontroluje viac ako desať veľkých firiem, ako napríklad Levické mliekarne, Víno Nitra, Chateau Modra, Poľnonákup Liptov, Hotely Plus a areály bývalých cukrovarov v Trnave, Šuranoch a Sládkovičove.

bottom of page